«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Tekfirde İstihlâl Şartı

Şeyh Abdulazîz er-Râcihî'ye soruldu : Allah sizden razı olsun ve ilminizle bizi faydalandırsın. Soruyu soran diyor ki: İstihlâl edip helâl görmediği sürece işlediği bir günah sebebiyle müslüman bir kimsenin tekfîr edilemeyeceği selefin akîdesindendir. İstihlâlden kasdedilen şey helâl saydığını diliyle telaffuz etmesi midir, yoksa fiil ile istihlâl de mümkün müdür? Yani kişinin fiilinden yola çıkarak onun istihlâl ettiğini söyleyebilir miyiz?