«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Hakkımızda

Bismillahirrahmanirrahim

 
İlim-Der niçin kuruldu ?
Her Müslüman gibi bizlerde de oluşan davet sorumluluğu daha hassas düşünmeğe sevk etti. Gerçek akideyi öğrendikçe Kuran ve Sünnet davetini kabul ettikçe hayatımız ve bakış açımız değişmeğe başladı ve dinin bizlere verdiği bazı sorumlulukların farkına vardık. O sorumluluğunda "Oku-Öğren-Yaşa-Anlat" sorumluluğu olduğunu fark ettik. Öğrendiklerimizi yaşamakla birlikte, anlatma ilkesini nasıl başarabiliriz diye düşünmeğe başladık. Şuna da dikkat etmemiz gerektiğini iyi anlamıştık; İlim talebesi olunmadan kadılık işine soyunulmayacağı...
İlim-Der, ismiyle müsemma olması için Şer?i ilimlerle davete muhtaç insanlar arasında bir köprü vazifesi yapma, davetçi kardeşlerimizle bu insanları her platformda buluşturma çabasındadır. Bunu da kısmen başardığımız söylenebilir ama, daha çok işimizin var olduğunu, bu davet işinin son nefese kadar bitmeyeceğinin bilincindeyiz.Rabbimizin buyurduğu gibi:
"(İnsanları) Allah?a çağıran, iyi iş yapan ve "Ben müslümanlardanım" diyenden kimin sözü daha güzeldir?" (Fussilet 33)
Bidat?lerın bu kadar yaygınlaştığı ve şirkin her tarafı kapladığı, dinin yerini hurafelerin aldığı bir İzmir ortamında elbette boş duramazdık. Bu bilinçle İlim-Der çatısı altında toplanıp, neler yapılabilir sorumluluğu oluştu. Rabbimize hamd olsun, bu sorumluluk surecinde iyi bir mesafe aldığımız söylenebilir. Toplumdaki bu kötü gidişata Rabbimizin emri gereği "dur" diyebilmek gayesiyle, şunları gerçekleştirmek için hem Rabbimize, hem de kendimize söz vardık. Rabbim bizleri bu yolda Muaffak kılsın. Amin
 
1- Konferans, panel ve seminerler tertiplemek
2- Araştırma, inceleme ve tahkik yazlıları telif etmek
3- İlmi eserleri Türkçeye tercüme etmek
4- Davet çalışmalarını internet ortamına taşımak
5- Çeşitli davet toplantı ve organizasyonlara dernek vasfıyla iştirak etmek.
6-Maddi imkanlar nispetinde, ihtiyaç sahiplerini tespit etmek ve yardımda bulunmak
7- Doğru dini bilgilerin halka ulaştırılması için, cd dvd ve broşür türü materyaller hazırlamak ve dağıtmak
8- Başkalarıyla yardımlaşmak ve yoğun ilmi kurslar düzenlemek
9- Genel davet çalışmalarında bulunmak
10- Kadınların davetteki rollerini etkinleştirmek
11- Öğrenci yurtları açarak, eğitim alanına katkı sağlamak
İşte bunları gerçekleştirmek niyetiyle İlim-Der?i kurduk. Rabbim bize hayrın yolarını kolaylaştırsın. Bizler İzmirli Müslümanlar olarak, bu uğurda çaba sarf etmeğe söz verdik. Umulur ki Rabbimiz bizleri muvaffak kılar. Bu düşüncelerimizin gerçekleşmesi için Rabbimizden ihlas ve gayret niyaz ediyoruz ve sizlerden de dua bekliyoruz.
 İlim-Der