«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Allah'ın dilemesine bağlanması gereken şeylerle Allah'ın dilemesine bağlanması gerekmeyen şeyler nelerdir? (Yani hangi şeylerde inşâallah denilmelidir, hangi şeylerde denilmez?)

Cevap: Gelecekte meydana gelecek her şey için inşâallah denilmesi daha efdaldir. Çünkü Allah teâlâ şöyle buyurmaktadır: 'Hiçbir şey için 'Bunu yarın yapacağım.' deme. Ancak Allah dilerse (yapacağım de).'(Kehf: 23,24).

Geçmiş bir şey ise sebebini bildirmek için olması müstesna, Allah'ın dilemesine bağlanmaz/inşâallah denilmez.Mesela bir kimse sana Ramazan ayı bu sene inşaallah pazartesi günü girdi dese, bizim Allah dilerse/inşâallah dememize ihtiyaç yoktur. Çünkü geçmişte olmuştur ve bilinmektedir. Yine bir kimse elbisesini giydiği halde sana: İnşâallah elbisemi giydim dese, bunu Allah'ın dilemesine bağlaması/inşâallah demesi güzel olmaz.

Çünkü bu geçmişte olmuş bitmiş bir şeydir. Ancak bununla elbiseyi giymesinin Allah'ın dilemesiyle olduğunu kast ettiği zaman bunda bir sakınca yoktur. Bir kimse namaz kıldığı zaman inşâallah namazımı kıldım dese ve  bununla namaz fiilini kast etse burada bir istisna yapması/inşâallah demesi olmaz. Çünkü zaten kılmış bitmiştir. Ancak bununla kabul edilen bir namazı kast ettiyse inşâallah demesi doğrudur. Çünkü o namazın kabul edilip edilmediğini bilmez.