«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Tevhid ve Sünnet İlimlerini Yayma Derneği Yeni Binasında

Derneğimiz 7 katlı her katı 300 metrekare olan yeni yenine taşındı. Boş olarak kiraya tutulan binanın katları davetin çeşitli ihtiyaçları için düzenlenmektedir. Binanın bir katı mescid olarak düzenlenmekte, inşaat ve tadilatı devam etmektedir. Mescidimize Mescidu'l-Îmân adı verilmiştir. Yaklaşık bir senedir faaliyette olan İmâm Muhammed b. Abdilvahhâb Şer'î İlimler Medresesi de yeni binada daha tertipli ve düzenli olarak ve daha fazla öğrenci alarak ve yeni hocaların istihdamıyla devam edecektir. Binanın dört katı medrese için tahsis edilmiştir. Tevhid ve Sünnet Yayınevimiz de binamız içinde yer alacaktır. Yayınevine ilaveten ilk giriş katına büyük bir kitap satış mağazası yapılmıştır. Binanın bir katı da tamamıyla Aişe binti Ebî Bekir Kız Kur'ân Kursu olarak bir senedir faaliyette bulunan kursumuza ayrılmış, giriş ve kullanım alanı tümüyle erkeklerin giriş ve kullanım alanından tecrîd edilmiştir. Yüce Allah'ın tevfîki için dualarınızı ve Allah'ın dînine ve tevhîdine her türlü desteğinizi bekliyoruz.