«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Şeyh İbn Bâz'ın Rasûlullah'ın Sevgisiyle Ağlaması

Allâme İmâm Abdulazîz b. Abdillah b. Bâz rahimehullah'ın Rasûlullah'ın Sevgisiyle Ağlaması

Cevap: Sonra mevlide karşı çıkmaktan maksad Nebî aleyhissalâtu vesselâm'ın sevgisinde eksiklik değildir. Hayır! Bilakis o, bize ve Ehl-i Sünnet'in tümüne babalarından, annelerinden ve kendi canlarından daha sevgilidir. Hatta Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: «Sizden biri, ben kendisine çocuğundan, anne babasından ve bütün insanlardan daha sevgili olmadıkça îmân etmiş olmaz.»

Ömer bir defa: Yâ Rasûlallah sen bana canım hariç her şeyden daha sevgilisin, demişti de Rasûlullah: «Hayır ey Ömer! Canından da daha sevgili olmadıkça olmaz» buyurmuş, bunun üzerine Ömer: Sen bana canım da dahil her şeyden daha sevgilisin, demiş, Rasûlullah da: «Şimdi oldu ey Ömer!» demişti.

Ehl-i Sünnet îmân eder ki, Allah'tan sonra hiçbir şey onlara Rasûlullah'tan daha sevgili değildir. Ehl-i Sünnet'e en sevgili şey Allah celle ve alâ, sonra da Nebî sallallahu aleyhi ve sellem'dir. O onlar için candan, maldan ve evlattan öte bütün insanlardan daha fazla sevilendir. Ondan sonra diğer nebîler gelir. Biz bunun üzereyiz. Biz onların yolu üzereyiz.

Allah'ı şâhid tutarız. Allah'ı şâhid tutarız ki o bize, Allah'tan sonra en sevgili olan kimsedir. Allah'ı şâhid tutarız ki o bize, kendi canımızdan, mallarımızdan, evladlarımızdan ve her şeyden daha sevgilidir. Allah'a yemin olsun ki bu mevlidi o bize şerîat kılsaydı, ona koşuşur, ona davet ederdik. Allah'a yemin olsun ki bu mevlidi o bize şerîat kılsaydı, ona davet eder, onun için çabalar, bu konuda kitaplar yazardık. Ancak onu bize şerîat kılmadı, kendi de kutlamadı, ashabı da kutlamadı.

Ancak bugün insanlar âdetlerini ve bâtıllarını nehyedene düşmanlık ediyorlar. Onları bâtıllarından ve bid'atlarından nehyedince, diyorlar ki: Bu peygambere buğzediyor! Nebî sallallahu aleyhi ve sellem'e tevhîde ve ihlâsa davet ettiğinde: Muhammed, Meryem oğlu Îsâ'ya buğzediyor, dediler. Böyle dediler çünkü onları Îsâ'ya ibâdetten nehyetmişti.