«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Hayızın En Az ve En Çok Müddeti Nedir?

Allâme İmâm Abdulazîz b. Abdillah b. Bâz rahimehullah'a soruldu: Şerîatta ve sünnet-i mutahharada şer'î birtakım özürler gerektiren hayızın süresi kaç gündür?

Cevap:Doğru olan görüşe göre, hayız halinin ne en kısa ne de en uzun süresi vardır. Fakat hayız süresi, genellikle altı yahut yedi gündür. Çoğunlukla böyle olur. Bazen on beş güne kadar da ulaşabilir. İlim ehlinin cumhûru, hayız süresinin on beş günü geçmeyeceği görüşündedir.

Eğer on beş günü geçerse, artık o [hayız kanı değil,] istihâza kanıdır. İstihâza kanı [gelse de] namazı kılar, orucu tutar, kocasına helâl olur. [Onunla cimâ edebilir.] Bu süre, eğer on beş gün yahut daha az olursa, artık bu günlerin sayısını [hayız hali için] âdet edinir ve [gelecek aylarda da] bu şekilde devam eder. Eğer bu günlerin sayısında bir eksilme olursa temizlenmiş sayılır ve [hayız kanı kesildikten] sonra gusül alır. Her halukarda, hayız süresi artabilir de eksilebilir de.

Altı gün olabilir, yedi gün olabilir, bir gün artıp bir gün eksilebilir. Mu'min kadın, hayız hali süresi artsa da eksilse de -doğru olan görüşe göre- hayız kanını gördüğü sürece oturmaya devam eder. [Hayız kanından] temizlenip gusül alana kadar oturur, namaz kılmaz, oruç tutmaz, kocasına helâl olmaz. Lâkin, hayız hali on beş gün boyunca devam ederse -doğru olan görüşe göre- artık hayız hali sona ermiştir.

Şayet on beş günden fazla olursa, onu istihâza kanı sayar. Namaz kılar, oruç tutar, kocasına helâl olur ve [hayız süresinin on beş günü] geçmeden önceki alışageldiği âdetine geri döner ve böylece devam eder. [Önceki] âdeti ister altı gün, ister yedi gün, ister sekiz gün, isterse on gün olsun farketmez.

Çünkü âdet süresi on beş günü aştığında, onun istihâza kanı olduğu ve bilinen âdet kanı olmadığı anlaşılmış olur. Öyleyse şer'îatta hayız hali yarım ayı geçmez. Onun azamî sınırı yarım aydır.