«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Namaz Kılmayan Kıyâmette Kimlerle Olacak?

Faziletli Şeyh Abdurezzâk el-Bedr'e soruldu: Namaz Kılmayan Kıyâmette Kimlerle Olacak?

Cevap: Allah'ın kullarına gece ve gündüz olmak üzere farz kıldığı namazlar beş vakittir.

Bu beş vakit namaz tevhîdden sonra dînin en azîm rüknüdür. Zîrâ Nebî aleyhissalâtu ve's selâm şöyle buyurmuştur: "İslâm beş asıl üzerine binâ olmuştur; Allah'tan başka hak ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın rasûlü olduğuna şehâdet etmek ve namazı ikâme etmek..."

Bundan dolayı namazı ikâme etmek Allah'ı tevhîd ettikten sonra islâmın en azîm rüknüdür.

Allah Azze ve Celle kullarına gece ve gündüz olarak bu beş vakit namazı farz kılmış ve bunda onlar için büyük hayırlar, faydalar, salâh ve felâh meydana getirmiş ve dünya ve âhiretleri için de saâdet sebebi kılmıştır.

Bir gün Kerîm olan Nebîmiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında namazın konusu açıldı ve o da şöyle buyurdu: "Kim onu muhâfaza ederse/tam olarak kılarsa bu namazlar kıyâmet günü onun için nur, burhân ve kurtuluş olur. Ancak kim onu muhâfaza etmezse kıyâmet günü onun için ne nur olur ne burhân ne de kurtuluş! Bu kimse kıyâmet günü Firavun, Hâman, Kârun ve Umeyye b. Halef'le birlikte haşrolur."

Yani kişi eğer namazı muhâfaza etmezse/tam olarak kılmazsa kıyâmet günü küfrün ve bâtılın önderleriyle birlikte haşrolacak.

Kim kendisi için kıyâmet günü Firavun, Hâman, Kârun ve Umeyye b. Halef'le yan yana olmaktan râzı olur?

Kim kendisi için böyle bir şey ister?

Her kim namazı muhâfaza etmezse istese de istmese de kendisi için buna râzı olmuş demektir.

Allah'ın ve Rasûlunun emrine icâbet etmede namazın büyük önemi vardır.

Hatta Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bizimle onların arasındaki ahid namazdır. Kim onu terkederse kâfir olur."

Bundan dolayı farz namazlarının çok büyük önemi vardır.