«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Kabir Ziyâreti İçin Özel Gün Belirlemenin Hükmü

Şeyh Abdullah el-Fevzân'a soruldu: Allah size ihsânda bulunsun. Soruyu soran diyor ki: Babamın kabrini ziyaret etmek için özel bir gün tahsîs etmem câiz olur mu? Zira ben bu gün dışındaki tüm günlerde doluyum.

Cevap: Câiz değildir. Kişi babasının kabrini ziyâret etmek için özel bir gün tahsîs edemez. Çünkü derste de işittiğiniz gibi kabirleri ziyâret etmek için özel bir gün tahsîs etmek hususunda şerîatta herhangi bir delîl yoktur. Bundan dolayı soruyu soran için en ihtiyatlı olan, boş bir vakit bulduğunda bazı günler ziyâret etmesidir. Ancak bu boş vakti her zaman babasının kabrini ziyaret etmek için tahsîs etmemesi gerekir. Çünkü bu kimse böyle yapmakla vakit itibariyle bir bid'at yapmış ve kabir ziyâreti için şerîatın belirlemediği özel bir vakit ta'yin etmiş olur.

Ancak farz edelim ki kişinin cuma gününden başka herhangi bir tatil günü yok. Ona deriz ki: Cuma günü olan tatil gününde babanın kabrini ziyaret etmende bir sakınca yoktur. Ancak her zaman cuma gününde ziyaret etmemelisin ki ziyaret için özel bir gün tahsîs etmiş olmayasın.

Sizin resmi tatiller dışında başka tatilleriniz vardır. Daima dönüp duran başka tatiller var. Mesela her hafta olan cuma ve cumartesi ve diğer tatil günleri gibi. Bu günlerden herhangi bir günü özel olarak tahsîs etmeden ziyâret edebilirsiniz