«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Davette Yumuşak Davranmanın Önemi

Şeyh Abdurezzâk el-Bedr'den Davette Yumuşak Olmanın Önemi

Şeyh Abdurezzâk el-Bedr'den Davette Yumuşak Olmanın Önemi:

Da'vet edilen kişiye karşı yumuşak ve cana yakın davranmak gibi şeylerin da'vette gerçekten büyük etkileri vardır. Size şimdi aklıma gelen bir olayı anlatacağım: Bir defasında Nebî sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidinde (Mescid-i Nebevî'de) cuma namazında iken yakınımda namaz kılanlardan biri son teşehhütte secdesini uzatarak teşehhüdün yarısına kadar secdede kaldı. Yani teşehhüdün yarısına kadar secde yaparak mutâbaayı (imama uymayı) terk etti. Bunu da Allah'a daha çok dua etmek ve yalvarmak için yapıyordu. Namaz bittiğinde ona selam verdim ve dedim ki: 'Kıymetli kardeşim, gördüm ki secdeyi uzattın.' Bunu duyunca birden ellerini sıktı ve öfkelendi.


Sanki o, 'Ne varmış bunda, duâ ediyordum kötü bir şey mi yaptım' der gibiydi. Ona dedim ki: 'Ben sadece seni uyarmak istedim ve Allah'tan da ettiğin duâların hepsini kabul etmesini dilerim.' Bunu duyunca 'âmin' dedi ve ardından ellerini salıp tamamen sakinleşti. Aniden celallenmişti. Ancak: 'Allah'tan ettiğin duâların hepsini kabul etmesini dilerim' dedikten sonra birden sakinleşti. Sonra ona dedim ki: 'Âlimler diyorlar ki, secdeyi uzatmak müstehaptır. İmama uymak ise vaciptir. Bundan dolayı müstehap olan bir şey vacib olan bir şeye takdîm edilmez (önüne geçirilmez).' Bunu duyunca dedi ki: 'Allah seni hayırla mükâfaatlandırsın. Bu büyük bir fâide!'

İşte tıpkı bu gibi şeyler ve sıkıntılı anlarda... Yani eğer yumuşalık ve cana yakınlık olmazsa da'vetten istenilen maksâda da ulaşılmaz. Ancak bazı insanlar karşıdaki ister kabul etsin veya etmesin sanki ona hücceti ikâme eder gibi ve hangi yolla olursa olsun sadece fâideyi aktarıp gitmek istiyorlar. Bu iş yumuşak ve cana yakın bir şekilde olmayı gerektirir ki insanın kalbine fâide ona sıkıntı yapmadan ulaşsın. Onu ne amelinde ne ibâdetinde ve ne de Allah'a olan tekarrubunda rahatsız etmemelisin. Bilakis, tıpkı doktorun tedâvi esnâsında veya bir ilaç kullanma hususunda hastayı ikna etmesinde veya iğne yaparken veya bu gibi şeylerde hastaya hassas ve yumuşak davranması gibi sen de da'vet esnâsında karşındakine çok hassas ve yumuşak davranmalısın.