«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Namazı Terk Etmenin ve Özürsüz Cem Etmenin Hükmü

Şeyh Mukbil el-Vâdi'î'ye soruldu: Namaz kılmayanın hükmü nedir? Bu kişi müslüman mıdır yoksa kâfirlerden bir kâfir mi? Erkek ya da kadına meşgûl oldukları gerekçesiyle ya da herhangi bir işle meşgûl oldukları için öğle namazından önce, öğle ve ikindi namazlarını cem etmeleri câiz olur mu? Son olarak namazı terk edenin cezâsı nedir? Delilleriyle zikretmenizi istiyoruz.