«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Vâcibleri Terkedene ve Haklara Riâyet Etmeyene Nasihat

Allâme Şeyh Muhammed b. Sâlih el-'Useymîn'in bu mukemmel nasihatı sizlere tercüme etmekten gurur duyuyoruz!

Cevap: Ey Müslüman kardeşlerim! Allah Azze ve Celle'den korkun! Yüce Allah'tan korkun!

Şunu iyi bilin ki, (Allah'ın azabından) sizden başkasının başlarına gelen şeylerden sizde garantide değilsiniz. Eğer bu şekilde kalsaydınız, hiçbir şeye aldırmaz ve kalplerinizde dirilemezdi. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmuştur: "Bir toplum kendilerini değiştirmedikçe Allah, onlarda bulunan(nimetleri) değiştirmez." (Rad,11)

Şüphesiz ki vacipler hususunda gevşek davrananların ve Allah'ın koyduğu yasakları çiğneyenlerin çoğunun kalpleri katılaşmıştır. Onların kalpleri tıpkı taşlar gibidir. Yahut taşlardan daha katıdır. Yüce Allah'tan bizler ve onlar için hidayet, başarı ve düzelme dileriz.

Ey kardeşlerim! Acaba sizden biri hiç Allah'ın hakkı olan şeylerde nefsine murakabe etti mi? Acaba sizden biri hiç Allah'ın hakkı olan şeylerde yaptığı taksire bakıp nefsini sorguya çekti mi? Acaba sizden biri hiç Allah'ın kullarının hakkı hususunda kendi nefsini murakabe edip sorguya çekti mi? Hak sahiplerinin hakkını eda etti mi? Acaba sizden biri hiç ailesini gözetip onları Allah'ın razı olacağı bir şekilde edeplendirdi mi? Onlara hiç iyiliği emredip kötülükten sakındırdı mı? Onlara hiç kendisiyle ahlaklarının kemale ereceği edepleri öğretti mi? Şüphesiz ki bu sorulara cevap ya evet ya da hayırdır. Ne yazıkki insanların bir çoğu ailelerini ihmal etmektedirler. Onların bir hayır yapmış olmaları veya bir hayırdan mahrum kalmış olmaları hiç umurlarında bile değildir. Zira hiç şüphesiz ki bu Allah'ın onun üzerine vacip kıldığı şeyde taksir yapmaktır.

Ey kardeşlerim! Acaba sizden biri hiç başkalarına zulüm etmekten elini çekip onlara sıdk ve güzellikle muamele etti mi? Sonra da onların haklarını eksiksiz bit şekilde yerine getirdi mi? Şüphesiz ki hoş olmayan şeyler duymaktasın. Şüphesiz ki insanlara yapılan muamelelerde hoş olmayan şeyler duymaktasın.

Ey kardeşlerim! İnsanlarım bazıları üzerine yapması gerekli olan vazifesini hakkıyla yerine getirmemektedir. Bu kimseleri, vasifenin başlama saatinde gecikirken ve vazifenin bitiş saatinde önce çıkış yaparken bulursun. İş koltuğuna oturduğunda da yaptığı işi umursamamaktadır. Onu ya koltuğuna yayılmış bir şekilde gazete okurken ya da yanındaki birisiyle eğlenirken bulursun.

Hiç şüphesiz ki bu hem kendi nefsine hem devleti'ne hem de Allah'ın kullarına yapılan bir zulüm ve hakkı olmadan kazandığı malı yemektir. Vazifelerini umursamayan ve vazifelerini hakkıyla yerine getirmeyen bu vazife sahipleri Allah'tan korksunlar! Ve bilsinler ki onlar bu vazifelerinin başına emin kimseler olarak tayin edilmişlerdir. Bundan dolayı nasıl ki onlar çalışmalarına karşılık tam bir maaş bekliyorlarsa vazifelerini de en kamil bir vecihde yerine getirmeleri üzerlerine vaciptir.

Ey kardeşlerim! Bilin ki sözlerin en hayırlısı Allah'ın kitabıdır. Yolların en hayırlısı ise Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yoludur. İşlerin en şerlileri de dinde sonradan uydurulan işlerdir. Allah'ın dininde sonradan uydurulan her yenilik bidattır, her bidat delalettir. Bundan dolayı ey kardeşlerim, cemaate sımsıkı sarılın ve ondan hiç ayrılmayın zira cemaat; ülfet, muhabbet, sevgi ve isar ile Allah'ın dini üzere birleşmektir. Allah'ın dini üzerinde birleşin, zira Allah'ın eli cemaatin üzerindedir. Kim kendisini cemaatten uzak tutarsa o kimse kendini ateşe yakın tutmuş demektir.

Ey kardeşlerim insanların ve cinlerin efendisi olan Nebimiz Muhammed Mustafa üzerine salat ve selamı çoğaltın. Zira şüphesiz ki bunu size Allah emretmiştir.

Ey Allah'ım! Biz de emirini işittik ve itaat ettik diyoruz: Allahümme Salli ve Sellim Ala Abdike ve Rasulike Muhammed.

 Allah'ım! Bizi onun muhabbeti ve zahiren ve batınen ona ittiba ile rızıklandır. Allah'ım! Ahirette bizi onun zümresinde haşreyle . Allah'ım! Bize onun havzından içir. Allah'ım! Bizi onun şefaatine nail eyle.

Allah'ım! Bizi nebiler sıddıklar  şehitler ve salihler gibi kendilerine nimet verdiklerinle beraber onunla naim cennetlerinde ve senin civarında bir araya topla

Allah'ım! Yöneticilerimizi ıslah et. Allah'ım! Büyük ve küçük bütün yöneticilerimizi ve diğer müslümanların yöneticilerini ıslah et. Ey alemlerin rabbi! Allah'ım! Müslümanların en hayırlılarını onların başına yönetici kıl. Şerlilerinin şerrinden müslümanları koru. Ey alemlerin Rabbi! Onları yönetimlerinde senden korkan kimselerden yap.

Allah'ım senden rahmetini gerektiren şeyleri ve kesin mağfiretini isteriz. Senden hak yolda kararlılık, günahlardan selamet, cenneti kazanmayı ve ateşten kurtulmayı isteriz. Ey Rabbimiz bizi ve bizden önce iman eden kardeşlerimizi bağışla. Ey Rabbimiz bizi ve bizden önce iman eden kardeşlerimizi bağışla.. Kalplerimizde iman edenlere karşı bir kin bırakma. Rabbimiz şüphesiz ki sen çok şefkatli ve çok acıyansın..