«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Babam ve Annem Ayrı Mezhepten Benim Hangisine Uymam Gerekir?

Allâme İmâm Abdulazîz b. Abdillah b. Bâz rahimehullah'a soruldu: Soru: Suriyeden bir kız kardeşimiz mektubunda şöyle soruyor: "Muayyen bir mezhebe bağlanmam vâcip midir? Mezhebi ben mi seçmeliyim yoksa Hanbelî olan babam veya Hanefî olan annemin mezhebini mi seçmeliyim? Bu iki yoldan hangisini izlemeliyim?