«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Dünya Hayatındaki En Büyük Şey

Dünya Hayatındaki En Büyük Şey - Faziletli Şeyh Abdurezzâk el-Bedr

Cevap: Bu hayattaki en büyük, en güzel ve en pak şey bilin ki Allâh tebâreke ve teâla'yı tevhîd etmekdir!
Yüce Allah mahlûkâtı bu gâye için yaratmış; onları tevhîdin tahkîki için var etmiştir. Nitekim Yüce Allâh şöyle buyurmuştur: "Cinleri ve insanları -başka birşey için değil- bana ibâdet etsinler diye yarattım." Yine Allâh şöyle buyurmuştur: "Allah, yedi kat göğü ve yerden de onların benzerini yaratandır. Allâh'ın emri bunlar arasından inip durmaktadır ki, Allâh'ın her şeye kâdir olduğunu ve Allâh'ın her şeyi ilmiyle kuşattığını bilesiniz." Allâh şerefli elçilerini bu büyük amaç için yolladı, azîm kitaplarını bu amacın tahkîki ve açıklanması için indirdi. Nitekim yüce Allâh şöyle buyurmuştur: "Andolsun biz, her ümmete, "Allâh'a kulluk edin ve tâğûttan kaçının" diye peygamber gönderdik." Yine yüce Allâh şöyle buyurmuştur: "Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere, "Şüphesiz, benden başka hiçbir ilâh yoktur. Öyleyse bana ibâdet edin" diye vahyetmişizdir." Bu konudaki âyetler pek çoktur.