«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Tevhîdin Tahkîkinin Önemi

Şeyh Abdullah es-Sa'd: Tevhîdin Tahkîkinin Önemi

Cevap: Husayn b. Abdurrahmân es-Sulemî el-Kûfî -ki O beşinci tabakadan sika ve değerli bir râvidir- şöyle diyor: 'Saîd b. Cubeyr el-Esedî el-Vâlibî ile beraberdim. -Saîd kendi zamanının ilim ehlinin büyüklerindendi. Öyle ki, Kûfe ehli İbnu Abbâs'a soru sormaya geldiklerinde onlara 'yanınızda İbnu Ummu'd-Dehmâ -ya'nî Saîd b. Cubeyr- olduğu halde gelip bana mı soruyorsunuz' derdi.

Saîd, horoz öttüğünde uyanıp Allah için gece namazı kılmasıyla bilinen biriydi. Bir defâ horoz ötmediğinde demişti ki: 'Nesi var bunun? Allah onun sesini kezsin emi!' Bundan sonra artık horoz hiç ötmemeye başladı. Annesi ise 'Oğlum kimseye beddua etme' diyordu.

İşte onlar, onlar tevhîdi gerçekleştiren kimselerdi. Allah'a duâ ettiklerinde onlara icâbet ederdi. Allah subhânehû ve teâlâ tevhîdi tahkîk edene icâbet eder.

Allah'tan bizi ve sizi tevhîdin tahkîki ile rızıklandırmasını niyâz ediyorum.-

Saîd b. Cubeyr el-Esedî el-Vâlibî ile beraberdim, dedi ki: 'Hanginiz gece kayan yıldızı gördü? Dedim ki: 'Ben gördüm. Ancak namaz kılıyor değildim.' -İşte bu da tevhîdin tahkîkindendir. Yani başka bir sebepten kalkmıştım. Namaz kılıyor değildim...