«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Kusmak Abdesti Bozar mı?

Asrımızın Fakîhi Allâme Muhammed b. Sâlih el-'Useymîn'e soruldu: Kusmak Abdesti Bozar mı?

Cevap: Râcih olan görüş; ister az ister çok olsun kusmanın abdesti bozmadığıdır. Bu da kusmanın abdesti bozduğuna dair bir delilin olmamasından dolayıdır. Asıl olan abdestin (onu bozan şey sâbit olana kadar) kalıcı olmasıdır.

Bu, ilim talebeleri ve başkaları için faydalı bir kâidedir. Şöyle ki bir delil ile sâbit olan şey ancak başka bir delil ile bozulur. Nebî sallallahu aleyhi ve sellem'den kusmanın abdesti bozduğuna dâir bir delîl sâbit olmamıştır. Aynı şekilde yaralar hakkında da bu şekilde söylenir. Yaradan çıkan kan fazla bile olsa abdesti bozmaz. Bedenden büyük ve küçük tuvalet ve yellenme dışında çıkan hiçbirşey abdesti bozmaz. Yine ön ve arka mahalden kan, irin vb şeylerin çıkması da abdesti bozar.