«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Îmânın Faydası

Îmânın Faydası- Faziletli Şeyh Abdurezzâk el-Bedr

 

Cevap: Îmânın faydalarından biri de Cennet'e îmânsız girişin olmamasıdır. Nitekim Nebî sallallahu aleyhi ve sellem vedâ haccında pek çok sahâbeyi 'mü'mînden başkası Cennet'e giremeyecek' diye insanlara bildirmeleri için göndermiştir. Naîm cennetlerine girmek de azîm rabbin rızâsına ermek de ancak îmân ile, ona yapışmakla, sımsıkı tutunmakla olur. 'Allah sizden îmân edip sâlih amel işleyenlere...' Allah tebâreke ve teâlâ onlara îmânları sebebiyle naîm cennetlerini kazanmayı, Allah subhânehû ve teâlâ'nın rızâsına ermeyi ve naîm cennetlerinde yüksek meskenler bahşetmeyi va'd etmiştir. Kur'ân'da pek çok âyet vardır ki bu âyetlerde Cennet'e girmek îmâna bağlanmıştır. 'Îmân edip sâlih amel işleyenlere konak olarak firdevs cennetleri vardır.', 'Muhakkak ki takvâ sâhiplerine kurtuluş var. Onlara bahçeler var, üzümler var. Memeleri kabarmış, eşit yaşlarda hâtunlar var.' Bu ma'nâdaki âyetler pek çoktur. Îmânın fâidelerinden bir diğeri de kişinin ateşten yalnızca îmân ile kurtulacak olmasıdır. Ateşten ve Allah'ın öfkesinden sadece onunla korunulur. Eğer bu îmân kâmil ise kişi bununla ateşten girmekten kurtulur. Eğer zayıf ve nâkıs bir îmân ise bununla da ateşte ebedî kalmaktan kurtulur. İşâret ettiğim gibi îmânın pek çok, çeşitli faydaları vardır. Ancak bunlar sadece birkaçıdır. İlim talebesi olan kardeşimiz îmânın faydaları hakkında Abdurrahman b. Nâsır es-Si'dî rahimehullah'ın kaleme aldığı et-Tavdîh ve'l-Beyân li'şecerati'l-Îmân isimli değerli eserini okuyabilir.