«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Ölülere Gönderilecek Sâlih Amel

Şeyh Sâlih b. Fevzân b. Abdillah el-Fevzân?a soruldu:Soru: Kardeşimiz Ebû Muhammed diyor ki, Şeyhimizin bu sorumu cevaplamasını istiyorum.

Sorum şu: Kendisi hakkında, sevabının ölülere hediye edilebileceğine dâir râcih kavil olan ameller nelerdir? ve hizmetinde kusurlu davrandığım babama ölümünden sonra (bu amellerden) ne ulaşır?