«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Kunût Duâsına Hamdüsenâ ile Başlamak

Şeyh Abdurrahmân b. Nâsır el-Berrak'a soruldu: Vitir namazının kunûtunda, Hadîd sûresinin başlarında geçtiği gibi Allâh'ı, senâ edip sonra duâ etsek câiz olur mu?

Cevâb: "(Kunutta) Direkt olarak duâya başlama dışında bir şey vârid olmamıştır. Nebî sallallâhu aleyhi ve sellem'in (hemen duaya başlayan kimse için söylediği) "Bu adam acele etti" buyruğu, ancak teşehhüd hakkında vârid olmuştur. Her bir duânın başında Allâh'a hamdetmek ve Rasûl sallallâhu aleyhi ve sellem'e salât etmek meşrû' kılınmış değildir. Allah'a senâ edip, Rasûl sallallâhu aleyhi ve sellem'e salât ettikten sonra duâ etmek, ancak teşehhüd hakkında vârid olmuştur.

Kunut duâsına gelince, burada (öncesinde hamd salât olmaksızın) sadece, 
"Allâh'ım! Hidâyet verdiklerinin arasında bana da hidâvet ver. Âfiyet verdiklerinin arasında bana da âfiyet ver..." şeklinde devam eden duâ vârid olmuştur.