«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Lokmân Nebî midir?

Şeyh Abdurrahmân b. Nâsır el-Berrak'a soruldu: Lokmân aleyhisselâm nebî midir?

Cevâb: İlim ehlinin yanında meşhûr olan, onun velî ve sâlih bir kul olduğudur. Kıssada nübüvvete delâlet eden birşey yoktur. "Andolsun ki biz Lokmân'a hikmeti verdik." [Lokmân 12] Hikmet, nübüvvete ve ilim olarak ondan daha aşağı seviyelere ıtlâk edilir. "Hikmeti dilediğine verir. Her kime de hikmet verilmişse şüphesiz ona çokça hayır verilmiş demektir." [Bakara, 269]