«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Nikâhı İ'lân Etmek Vâcibtir

Şeyh Abdurrahmân b. Nâsır el-Berrak'a soruldu: İ'lân etmek nikâh akdinin şartlarından mıdır?

Cevâb: Şartlarından değildir. Ancak o vâcibtir ve i'lân etmek gereklidir. Nikâh sırrî (gizli) olmaz. Bundan dolayı ilim ehlinin çoğu şâhit tutmayı şart görmüştür.

Soru: Peki bazı durumlarda i'lân şâhit tutmayla sınırlı tutulursa akid sahîh midir?

Şeyh: Şâhitlerin bulunması sebebiyle akid sahîhtir. Bu i'lân şart mıdır diye sorulan ilk sorunun mânâsıdır. Demiştik ki, şart değildir ancak vâcibtir. Nikâh, i'lân olunmasa da sahîhtir.