«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Muâviye radıyallahu anhu Hakkında Ehl-i Sünnet İnancı

Muâviye radıyallahu anhu Hakkında Ehl-i Sünnet İnancı - Faziletli Şeyh Abdurezzâk el-Bedr

Cevâb: Muâviye, mü'mînlerin dayısı, vahiy kâtibi ve müslümanların halîfelerinden -radiyallahu anhum- birisidir. Burada onu husûsen zikretti çünkü Muâviye'yi -radiyallahu anh- pek çok kimse haksızca suçlamıştır. Pek çok kişi yalan söylerek, düşmanlık ederek, olumsuz yönde, gıybetini yaparak, zulmederek ve haddi aşarak onu suçlamıştır. Bu yüzden bu akîde metninde onu husûsen zikretmiş; bu sahâbînin fazîletini, yüce mevkîsini ve yüksek menzilesini kısaca beyân etmiştir. Onu husûsen zikretmesinin bir diğer sebebi ise, her kim Muâviye aleyhinde konuşmaya cür'et ederse başkasına karşı da cür'et edecektir. Çünkü o artık Nebî sallallahu aleyhi ve sellem'in ashâbına karşı cür'et etme kapısını aralamıştır. İşte bu yüzden seleften biri bu bâbta şu azîm sözü söylemiştir: 'Muâviye bin Ebî Sufyân Nebî sallallahu aleyhi ve sellem'in ashâbının örtüsüdür. Her kim o örtüyü çekip yırtarsa arkasındakini de yırtmıştır.' Ona karşı cür'et eden kimse Nebî sallallahu aleyhi ve sellem'in diğer ashâbına karşı da cür'et edecektir. Halbuki sahâbe tümüyle adâletlidirler. Allah onları ta'dîl etmiş, onlara senâ etmiş; Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem de onlara senâ etmiştir.