«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Resimleri İzâle Etmek İçin Ne Yapılmalı?

Faziletli Şeyh Abdurezzâk el-Bedr'e Soruldu: Allah size ihsânda bulunsun. İnsân sûreti (resmi) hakkında burada kast olunan izâle nasıl yapılır?

Cevap: Kağıda, duvara vb şeylere yapılan sûretlerin izâlesi onların yüzünü izâle etmekle olur. Çünkü Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Sûret baştır. Eğer baş koparılırsa (izâle edilirse) sûret ortadan kalkar." Bundan dolayı eğer sûret bir yere oyularak yapılmışsa bu oyma sûretteki yüz belli olmayıncaya kadar kazınarak izâle edilmelidir.

Eğer sûret bir kağıdın veya levhanın veya buna benzer bir şeyin üzerine yapılmışsa, sûretteki yüz bir kalem ile karalanarak izâle edilir. Yine eğer sûret heykel ise bu heykelin başı kırılarak sûret izâle edilir.  Bu şekilde sûretin yapıldığı şeye göre izâle etme şekli değişir. 

Soruyu soran: Allah size ihsânda bulunsun. Sûretteki beden başdan ayrılsın diye boynuna çizgi çekmek izâle olması için yeterli midir?  

Şeyh: Hayır bu yeterli değildir. Beden başdan ayrılsın diye sûretin boynuna çizgi çekmek yeterli değildir. Çünkü Nebî sallallahu aleyhi ve sellem'den vârid olan şekil bu değildir. Vârid olan şey zikretriğimiz gibi silme, kazıma, kırma ve karalamadır. Bu şekilde beden başdan ayrılsın diye sûretin boynuna çizgi çekmek vârid olmamıştır. Aynı şekilde sûretin boynuna bu şekilde çizgi çeken izâle etmenin maksûdûnu yerine getirmemiş olur. Yine Nebî sallallâhu aleyhi ve sellem'den de vârid olan izâleyi gerçekleştirmemiş olur.