«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Fotoğraf Makinası İle Resim Çekmenin Hükmü

Allâme İmâm Abdulazîz b. Abdillah b. Bâz rahimehullah'a soruldu:

Soru 1: Makineyle fotoğraf çekmenin hükmü nedir? Gölgesi olmayan suretlerle aynı hükümde midir?
Soru 2: Bu konuda razı olanla olmayan arasında fark var mıdır?
Soru 3: Küçük çocukların oynadığı oyuncaklar caiz midir?
Soru 4: Resimden kazanılan paranın hükmü nedir?

Fetvanın Yazılı Hali:

Soru: Makineyle fotoğraf çekmenin hükmü nedir? Gölgesi olmayan suretlerle aynı hükümde midir?

Cevap: Canlıların ve ruhu olan şeylerin, ister fotoğraf makinası ile, ister yontma usulle, ister elle veya herhangi bir yöntemle yapılsın tasvir edilmesi tümüyle yasaktır. Elle veya başka bir yöntemle somut veya değil, her türlü tasvir yasaklanmıştır. Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: 'Her musavvir cehennemdedir. Tasvir ettiği her bir surete can verilir ve cehennemde onunla kendisine azâb edilir.' Yine şöyle buyurmuştur: 'Kıyamet gününde en çetin azaba çarptırılanlar musavvirlerdir.' Yine şöyle buyurmuştur: 'Bu suretlerin sahipleri kıyamet gününde, 'Yarattıklarınıza can verin!' denilerek azap olunacaklar.' Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem'den sabit olduğuna göre O, 'Faiz yiyene ve yedirene ve musavvirlere lanet etmiştir.'

Bunlar ve bu konuda varid olanların tümü tasvirin kağıt vb. şeyler üzerinde fotoğraf tekniği ile de olsa mutlak olarak haram kılındığına delalet eder. Çünkü Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem Âişe yanında bir örtü üzerinde tasvirler görünce onu parçalamış, yüzü değişmiş ve şöyle demiştir: 'Bu suretlerin sahipleri kıyamet gününde, 'Yarattıklarınıza can verin!' denilerek azap olunacaklar.' Bu bir örtüdür. Âişe o örtüyü alıp parçalamış ve Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem için iki minder yapmıştır. Yine Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem Kabe'nin duvarında resim görünce su ve bir bez parçası alıp suyu serperek bezle o resmi duvardan yok edinceye kadar silmiştir.

Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem'in sünnetinde açık bir husustur bu.. Bugün insanların tasvir yapmak konusundaki gevşeklikleri sonucu ise dünya tasvirle dolmuştur. Bu gevşekliğin bir dayanağı da yoktur ve ayrıca önemsemezliği ve bununla alakadar olanlardaki din zayıflığını göstermektedir. Allah yardım etsin!

Soru: Bu konuda razı olanla olmayan arasında fark var mıdır?

Cevap: Günah fail ve rıza gösteren üzerinedir, ancak zaruret halinde olması durumunda.. Zaruret halinde olan kimse mükreh gibidir. Nüfus cüzdanı ve pasaport almak gibi konularda bu işi yapmaya mecbur ise, pasaport veya sürücü ehliyetine ihtiyacı varsa, bu kimseler zaruret halinde ve ihtiyaç içindedirler ve mükrehe benzerler. Kalpleri bu işe rıza göstermediği halde ve mecbur iseler, bunlar hakkında herhangi bir sakınca olmayacağını ümit ederiz. Bu işi ihtiyaç dolayı yapmışlardır. Zaruret onları bu işe sevk etmiştir.

Soru: Küçük çocukların oynadığı oyuncaklar caiz midir?

Cevap: Hayır bu da değil.. Suretlerin hepsi yasaklanmıştır. Büyükler için de küçükler için de caiz değildir. Ama üzerinde resim bulunmayan oyuncaklar olursa, bunda bir sakınca yoktur. Üzerinde suret bulunmayan normal oyuncaklar..

Soru: Resimden kazanılan paranın hükmü nedir?

Cevap: Haram yolla kazanılan para caiz değildir. Haram yolla kazanılanlar faiz, resim ve benzerleridir. Bu parayla haccederse, haccı sahihtir. Günah işlemiştir ama haccı sahihtir. Günah işlemiştir.

Soru: (Anlaşılmıyor)

Cevap: Günahı onların boynunadır. Resmi sen çekme günahı çekenlerin üzerine olsun. Sen bundan istersin, ötekinden istersin. Ama resmi sen çekme.. Onların senden fotoğraf çekmeni istemesi musibettir. Sen de çekme..

Soru: (Anlaşılmıyor)

Cevap: Ders daha kolaydır. Fotoğraflanmadığı zaman daha basittir. Bu hayvanın yararlarından bir fayda varsa, bu hayvanın yararlarını ve özelliklerini diğer bazı kitaplarda okuduğunuz gibi okur ve istifade edersiniz. Tasvire rıza göstermez ve uygulamazsınız. Hayvanlarla ilgili kitaplarda bazı hayvanların resimlerini yapmaktadırlar