«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Büyük Günahta Israr Onu Helâl Saymak Sayılır mı?

Allâme Şeyh Sâlih b. Fevzan el-Fevzân'a soruldu: Kendisine uzun uzun nasihatler edilmesine rağmen büyük günah işlemekte ısrar edenin bu ısrarı o büyük günahı işlemeyi helâl saydığına delâlet etmez mi? Çünkü bu büyük günahta ancak onu helal saydığı için ısrar etmektedir!