«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
İyiliklerin Kötülükleri Silmesi Gibi Kötülükler de İyilikleri Siler mi?

Allâme Şeyh Muhammed el-'Useymîn'e Soruldu: İyiliklerin kötülükleri sildiği vârid olmuştur. Peki, kötülükler iyilikleri siler mi?

Cevap: Evet, iyilikler kötülükleri silip yok eder. Nitekim Nebi sallaluhu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Beş vakit namaz, bir Cuma ile diğer Cuma, bir ramazan ile diğer ramazan -büyük günahlardan kaçınıldığı müddetçe- aralarında işlenen günahlara kefarettir." Kötülüklerin iyilikleri silip yok etmesi ise söz konusu değildir. Ancak kıyamet günü amellerin tartılması esnasında iyiliklere ağır basabilir. Yüce Allah şöyle buyurur: "Kıyamet günü adalet terazilerini koyarız." (Enbiya 47) İyiliklerle kötülükler birbirleriyle tartılır. Bazen kötülükler iyiliklerden çok olur ve insan ateşe girmeyi hak edip günahı miktarınca azaba uğrar. Bazen de iyilikler ile kötülükler birbirine eşit olur. Ne ateşe girer ne de -Allah dileyinceye kadar- cennete girer. Bazen de iyilikler çok olur ve insan cennete girer.