«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Bid'at-ı Hasene Kavramının Asılsızlığı

Allâme İmâm Abdulazîz b. Abdillah b. Bâz rahimehullah'a soruldu: Zât-ı âlinizde imkân elverdiği ölçüde geniş bir şekilde bid'at konusunu îzâh etmenizi istiyoruz. Bir amel ne zaman bid'at ve ne zaman hasene bir sünnet olur? Çünkü bu konu Müslümanlar arasında pek çok ihtilaflara yol açmaktadır