«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Cerh mi Gıybet mi?

Allame Şeyh Sâlih b. Fevzân Soruldu: Devamlı tekfîrle veya ona buna bid'atçı demekle uğraşan, sünnî-selefî âlimlerin ve davetçilerin hata ve kusurlarını araştırmakla meşgul olan ve bu uğraşın kendilerini ilimden alıkoyduğu ilim talebelerine nasihatiniz nedir? Üstelik bunlar yaptıkları bu şeyde şeyh Sâlih el-Fevzân ve diğer ulemanın yollarından gittiklerini iddia ediyorlar!