«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Namazda Sûreleri Sırası ile Okumak Şart mı?

Şeyh Sa'd El-Haslân'a soruldu: Abdulazîz adlı bir izleyici sûrelerin namazdaki tertîbi hakkında soruyor. Mesela ilk rekatta Nas sûresini, ikinci rekatta ise Kâfirûn sûresini okumanın hükmü nedir?

Cevap: Bu, evlâ olanın hilâfıdır. Evlâ olan: sûrelerin namazdaki tertîbinin Mushaf'ın tertîbine göre olmasıdır. Mesela Nas sûresini Felak sûresinden önce okumaz. Mushaf'ın tertîbine riâyet eder. Evlâ olan budur. Lâkin, bazen Mushaf'ın tertîbine uymazsa bu da câizdir. Huzeyfe radıyallahu anh Nebî sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasında gece namaz kılmış ve şöyle demiştir: "Bakara sûresini, sonra Nisâ sûresini, sonra Âl-i 'İmrân sûresini okudu." Yani Nisa sûresini Âl-i 'İmrân sûresinden önce okudu. Bu da Mushaf'ın tertîbine uymamanın câiz olduğunu gösterir. Lâkin, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem'in namazlarının ekseriyyetini dikkate aldığımızda, onun kırâatinde Mushaf'ın tertîbine riâyet ettiğini görürüz. Bu yüzden sünnet olan: Mushaf'ın tertîbine riâyet etmektir.