«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Kurban Edilecek Hayvanda Bulunmaması Gereken Ayıplar

Allâme İmâm Abdulazîz b. Abdillah b. Bâz rahimehullah'a soruldu: Kurbânlık hayvan hakkında şunları soruyorlar: Bayramda kesilecek olan kurbânlığın üzerine ne zaman tekbîr getirilir? Ne zaman kesilir? Kesim için bir hafta beklenilmesi doğru mudur, yoksa o gün içinde hemen mi kesilmesi gerekir? Nasıl olmalıdır? Hayvanın kurbânlık olmasının şartları nelerdir? Bazı yerlerinin kırık olması, kör olması ya da yaşı büyük olması kurbân olmasına engel midir? Bu konularda bizi faydalandırın. Allah sizi mükâfaatlandırsın.

Cevap: Hayvan kesilirken "Bismillahi vallâhu ekber" demek sünnettir. Bu hayvan ister kurbân edilsin isterse sadece yemek için kesilsin "Bismillahi vallâhu ekber" denilir. Hayvanı kesecek olan kişi her zaman kesim anında elini hareket ettirirken "Bismillahi vallâhu ekber" der. Bu sünnettir. Eğer bu hayvan kurbânlık ise dört gün içerisinde; kurbân bayramı ve sonrasında gelen üç günde kesilir. Âlimlerin sözlerinin sahîh olanına göre kesim günleri işte bu dört gündür. Bunların her biri kesim günleridir. Bayram günü, Zilhicce'nin on biri, on ikisi, on üçü. On üçüncü günün gün batımında sona erer. Bu dört günün her biri kesim günleridir. Geçerli olabilecek kurbânlık hayvanı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem açıklamış ve şöyle buyurmuştur: "Dört sınıf hayvan var ki kurbân edilmesi câiz değildir; gözünün körlüğü belirgin olan kör, aksaklığı belirgin olan topal, hastalığı belirgin olan hasta ve kemik iliği bulunmayacak kadar cılız olan." Yani kemiğinin iliği bile yok, çok zayıf. Bu dört sınıf hayvanın bayramda kurbân edilmesi de, hac günleri için hedy kurbânı edilmesi de, yeni doğan çocuğun yedinci gününde kesilen akikâ kurbânı yapılması câiz değildir.

işte bu dört sınıf hayvan, sayılan bu kurbânlıklar için geçerli olmaz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu gibi "Dört sınıf hayvan var ki kurbân edilmesi câiz değildir; gözünün körlüğü belirgin olan kör..." Körlüğü belirgin ise bu böyledir. Gözünde bir şey var fakat belirgin değil ise sorun yoktur. "Aksaklığı belirgin olan topal..." Aksaklığı az ise bu affedilmiştir. "Hastalığı belirgin olan hasta..." Eğer hastalığı az, belirgin değil ise bu da affedilmiştir. "İliği bulunmayacak kadar cılız..." Kemiğinde iliği olmayan, çok şiddetli zayıf olan. İşte bu dört sınıf hayvan (bayramda kesilen) kurbân için de, hac vaktinde kesilen hedy kurbânı için de, yeni doğan çocuğun akikâsı için de, adaklar için de geçerli olmaz. Çünkü her kim bir koyunu ya da ineği ya da başka bir hayvanı kesmeyi adak adamışa, hayvanın bu ayıplardan selâmette olması gerekir.

Beşinci bir sınıf daha var ki o da adbâ, yani boynuzunun ya da kulağının büyük kısmı kopuk olan hayvandır. Sahîh olana göre bu hayvan da kurbân edilemez. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den adbânın kurbân edilmesi hakkında nehiy gelmiştir. Adbâ, boynuzunun ya da kulağının bir kısmı ya da tamamı kopuk olan hayvandır. İşte bu da beşinci sınıftır. Tevfik Allah'tandır.