«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Zilhicce'nin İlk On Gününün Fazileti

Şeyh Muhammed b. Sâlih el-'Useymîn - Zilhicce'nin İlk On Gününün Fazileti

Cevap: Nebî sallallahu aleyhi ve sellem bu günler hakkında şöyle buyurmuştur: "Diğer hiçbir günde yapılan herhangi bir sâlih amel şu on günde (Zilhicce'nin ilk on gününde) yapılan sâlih amel kadar Allah'a sevimli değildir." Sahâbîler: (Başka günlerde) cihâd etmekten de mi? diye sordular. Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "(Başka günlerde) cihâd etmekten de daha sevimlidir. Ancak canıyla ve malıyla cihâda çıkan ve sonra bunlardan hiç birşeyle geri dönmeyen adam hariçtir.'


Bu hadise binâen, bu on günde sâlih ameller yapma hususunda çaba göstermek gerekir. Oruç tutmak, zikir, Kur'ân okumak, nâfile namaz kılmak, sadaka vermek, insanlara ihsân etmek ve bunların dışında Allah'a yaklaştıran bütün amelleri çokça yapmak gerekir. Çünkü bu on günde (gündüzlerinde) yapılan sâlih ameller ramazanın son on gününün gündüzlerinde yapılan sâlih amellerden daha faziletlidir. Zira Nebî sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisinde "min" harfinini kullanarak sözünü te'kidli bir şekilde umûmîleştirerek şöyle demiştir: "Diğer HİÇBİR GÜNDE yapılan herhangi bir sâlih amel şu on günde (Zilhicce'nin ilk on gününde) yapılan sâlih amel kadar Allah'a daha sevimli olmamıştır."

İlim talebelerinin de bu on günün fazîleti hakkında insanları bilinçlendirmesi gerekir. Çünkü insanların çoğu bu on gün hakkında gâfildirler. Fazîletini bilmemektedirler. Bundan dolayı hatırlatılmaya ve öğrenmeye ihtiyaçları vardır.


Bu on günde oruç tutmak için en önemli gün, dokuzuncu günü olan arefe günüdür. Çünkü Nebî sallallahu aleyhi ve sellem kendisine arefe günü orucunun fazîleti hakkında sorulunca şöyle buyurmuştur: "Öncesindeki ve sonrasındaki senenin günahlarına keffaret olacağını Allah'tan umuyorum."