«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Önceden Râfızîler'e Karşı Yakınlığı Olanın Râfızîler'e Karşı Tutumu Ne Olmalıdır?

Allâme Şeyh Muhammed el-'Useymîn'e Soruldu: Bir adam zamanında Râfızîler ile bir müddet yaşamış, daha sonra onların yanından başka uzak bir yere gitmiş, ancak onlara kendilerini ziyâret edeceğini va'd etmiş, bu kişinin onlara va'dinde durması câiz midir?

Cevap: İnsana vacip olan nasihattir. Allah için kitabı için resulu için ve insanların ammesi için beraber ikamet ettiği rafizilere karşı ona öncelikle vacip olan onlara öğüt ve nasihat de bulunması kendilerine hakkı beyan etmesi ve üzerinde bulundukları yolun hak olmadığını onları açıklamasıdır. Eğer inat ederler ve hakkı kabul etmezler ise onları terk eder, onlarla birlikte oturmaz. Çünkü onlar muhalif ve inatçıdırlar onları kendilerine nasihatler ve öğütler bulunmadan üzerinde bulundukları sapıklıkta terk etmeye gelince bu Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna ve emrine muhaliftir. Önce vacip olan nasihat etmektir. Allah onları hakka hidayet ederse ki zaten istenen de budur. Eğer Hidayet bulamazlar ve üzerlerinde bulundukları sapıklıkta ısrar ederlerse bu durumda onları terk eder.