«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Nebî sallallahu aleyhi ve sellem'in Kabrinin Mescidde Olduğu Şüphesi

Allâme Şeyh Sâlih b. Fevzân el-Fevzân'a Soruldu: Mısır'da insanlar kabirlerin üzerine mescidler binâ etme sapıklığına düşmüşler, böylece bu işi men eden nebevî hadî-i şerîflere muhalefet etmişlerdir. Hatta bazıları, "Nebî sallallahu aleyhi ve sellem'in kabri de mesciddedir." demektedirler. Bunun hükmü nedir?