«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Hüccetin İkâme Olduğu Kimselere Cehâlet Özür Müdür?

Allâme İmâm Abdulazîz b. Abdillah b. Bâz rahimehullah'a soruldu: Soru: İnsan cehaleti sebebiyle özürlü kabûl edilir mi? Örnek olarak, kişi evliyâların kabirlerini onlarla teberrükte bulunmak niyyetiyle ziyaret etmektedir. Bununla birlikte o, bu fiilin büyük şirk olduğunu bilmemektedir. Lütfen Kitâb ve Sünnet'ten delîlleri ile îzâh edip açıklayarak cevaplayın. Allah siza hayırlı karşılıklar versin.