«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Kişi Karısını Akrabaları İle Görüşmekten Engelleyebilir mi?

Allâme Şeyh Abdulkerîm el-Hudayr soruldu: Karıma, halasının evine [gitmesini] yasaklamam câiz midir?

Cevap: Hala ile sıla-i rahim yapmak vâcibtir. Bu yüzden, Allah'ın karısına vâcib kıldığı şeylerden onu menetmesi koca için câiz değildir. Zira yaratıcıya ma'siyette yaratılana itaat yoktur. Lâkin, eğer koca, karısının halasından [olumsuz yönde] etkilenmesinden korkarsa -eğer hala bu [özelliği] ile bilinen bir kadın ise- yahut halasının evindeki harâm olan bir takım araç gereçlerden dolayı karısı hakkında endişe duyarsa yahut halasının evindeki [karısının mahremi olmayan] çocuklardan ve başkalarından dolayı karısı hakkında çekinirse [durum farklıdır.]

Koca, bunlardan dolayı karısı hakkında korkarsa, iş ona kalmıştır. [Bu durumla ilgili] kendi maslahatını takdîr eder.

Fakat karısı hakkında fitne ve diğer şeylerden korkmadığı sürece, ister kendi evinde isterse başka bir yerde, karısının halasını görmesine imkân vermesi ona vâcib olur.