«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Seferîlik Mesâfesi ve Hesâbı

Şeyh Sa'd El-Haslân soruldu: Soruyu soran diyor ki: Her hafta aynı bölge içinde yüz kilometrelik bir yola çıkmaktayım. Bu yola çıktığımda namazlarımı cem edebilir ve kısaltabilir miyim?

Cevap: Evet. Bu kardeşimiz cem ve kasr gibi seferin bütün rusatlarından yararlanabilir. Çünkü bu mesâfe sefer mesâfesidir. Zira seferiliğin en az sınırı seksen kilometredir. Bunun delîli Nebî sallallahu aleyhi ve sellem'in şu buyruğudur:

"Allah'a ve âhiret gününe îmân eden bir kadının yanında mahremi olmaksızın bir gün ve bir gecelik mesâfeye sefer etmesi helâl değildir." (Muttafakun Aleyh)

Nebî sallallahu aleyhi ve sellem sanki burada şöyle demektedir: "Bir kadının seferiliğin minimum mesâfesindeki bir yere sefer etmezi helâl değildir."

Ancak Nebî sallallahu aleyhi ve sellem hadiste bu minumum mesâfeyi bir gün ve bir gece ile ta'bir etmiştir ki bu da eski fıkıh âlimlerinin takdîriyle dört berîddir. Bu da on altı fersah veya kırk yedi mil yapmaktadır. Günümüz hesaplamalarıyla ise seksen kilometreye denk gelmektedir. Bundan dolayı eğer yolun mesâfesi seksen kilometre veya daha fazla ise, bu mesâfe seferlik mesâfesi olur. Soruyu soran değerli kardeşimizin de gittiği mesâfe yüz kilometre ise bu mesâfe seferlik mesâfesi sayılır ve seferin rusatlarından yararlanabilir.

Sunucu: Hocam Allah sizi ihsânda bulunsun. Demin soruyu soran kardeşe hesapladığı mesâfenin evinden, varacağı yere kadar olan mesâfe mi diye sordunuz. Neden sordunuz? Bu durumda hesap değişiyor mu?

Şeyh: Evet. Hesap değişir. Çünkü seferîlik mesâfesi kendi evinden itibaren hesaplanmaz. Mesâfeyi beldesindeki binaları terk ettiğinde hesaplamaya başlar ve gideceği beldenin ilk binalarına varınca hesap sona erer.

Mesela, eğer sen Riyad'taki evinden Harc'a kadar olan mesâfeyi hesaplarsan belki mesâfe seksen kilometreden bile fazla çıkabilir. Ancak eğer Riyad'ın en sonundaki binalarından Harc'ın ilk binalarına kadar hesaplarsan aradaki mesâfenin seksen kilometereden az olduğunu göreceksin.

Bunun başka bir örneği de Mekke ve Cidde arasındaki mesâfedir. Yerleşim genişlediğinden dolayı Cidde'nin en son binalarıyla Mekke'nin ilk binalarının arasındaki mesâfe seksen kilometreden azdır. Bundan dolayı Mekke ve Cidde arasındaki mesâfe seferlik mesâfesinden azdır. İşte seferîlik mesâfesi bu şekilde hesaplanır.

Sunucu: Yani Harc'a gidiş sefer değildir. Öyle mi hocam?

Şeyh: Evet. Sefer değildir.