«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Kâfirlerle Birlikte Yaşamanın Hükmü

Şeyh Abdurrahman b. Nâsır el-Berrak'a soruldu: Allah size ihsânda bulunsun. Gurbetçi biri şöyle soruyor: 'Ben bir âilenin yanında kalıyorum, evlerinde de köpek var. Köpek ne zaman yanıma gelse ayaklarımı ve bedenimi yalıyor. Temizlenmem ve ve yaladığı yeri yıkamam gerekir mi?

Cevap: Allah seni ıslah etsin ey soruyu soran! Allah bu miskîn gurbetçinin hâlini ıslah etsin! Köpek ayağını yaladığında ne yapması gerektiğini soruyor da, ferdleri kâfir olan bu âilenin içinde yaşamam doğru mu diye neden sormuyor?! Çıksın oradan.! Mâdem ki vera' sahibi, mâdem ki köpeğin ayağını yalamasından korkuyor da nasıl temizleyeceğim diye soruyor... Sen önce o kâfirlerin arasından çık da kalbini temizle.! Mâdem ki gurbet ile imtihân olundun, onlardan ayrıl da Allah'a itâatte sana yardımcı olacak sâlih arkadaşlar ile beraber ol.

Ne acâyib işler! Hâli böyle olanlar için İbn Ömer'in bazılarına söylediği mesel olmuş bir sözü var: 'Hüseyin'i öldürüyorsunuz da sivrisineğin kanının hükmünü mü soruyorsunuz?!' Acâyib vallahi. Eğer ki soruyu soran -belki de şimdi dinliyordur- gurbette olan kişi ise bizim ne dediğimizi işitmiştir. Yok eğer o sadece bir aracı ise, gurbettekine ulaştırsın, onun oradan çıkması üzerine vâciptir. O âile ferdleriyle beraber yaşamasın. Çıksın, tek başına kalsın, başka bir işte çalışsın, rabbine ibâdet etsin, temizlensin. Böylece köpekten de uzak kalmış olur. Onu bırak bir de beşerden köpeklerle beraber yaşıyor... Köpek onlardan daha hayırlıdır. Köpek o ailenin ferdlerinden daha hayırlıdır. Subhanallah acâib acâib sorular.

Allah'tan soruyu soran bu kardeşimizi sırât-ı mustakîm'e hidâyet etmesini, kalbini açmasını, küfürden ve kâfirlerden kendisini tiksindirmesini, bir an önce de İslâm beldesine dönmeye muvaffak kılmasını isteriz. Bu kardeşin hangi beldeden olduğunu bilmiyoruz. Nereden yazdığı biliniyor mu internetten?

-Bilinmiyor. Soru Suûdî Arabistan içinden sorulmuş. 
 -Güzel maşallah. O zaman soruyu soran başkası. Ona aracı olmuş.