«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Âlimleri Gıybet Etmek

Şeyh Sâlih b. Fevzân el-Fevzân'a soruldu : Soru: Burada meşâhıytan bazılarına meselâ Şeyh Abdullah b. Cibrîn rahimehullah'a saldıran ve onu münâsib olmayan bazı vasıflarla vasfeden kimseler var. Bunlara nasihatiniz nedir? Ayrıca âlim ve davetçileri cerh etmeyi kendilerine iş edinmiş kimselere neyi öğütlersiniz?