«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Kişi Torununa Zekât Verebilir mi?

Şeyh Sa'd Eş-Şesrî'ye soruldu: Soruyu soran diyor ki: Torunlar zekât ehlinden oldukları takdîrde, onlara zekât verilebilir mi?

Cevap: Kişinin zekâtını üst soy olan babaları, dedeleri, anneleri ve nenelerine ve de alt soyundan olanlara vermesi câiz değildir. İster bu kimsenin mîrasçısı olsunlar ister olmasınlar. Bu kişiye gerekli olan, bu kimselere kendi malından infâk ederek Allâh'a yaklaşmasıdır. Allâh, mallarını akrabalarına infâk edenlerin infâkını asla boşa çıkarmaz/ zâyi etmez. Nitekim Allâh azze ve celle şöyle buyurmuştur: "Her ne infâk ederseniz, Allâh onun yerine başkasını verir ve O, rızık verenlerin en hayırlısıdır."

Soruyu soran: Aynı şekilde kız çocuğundan olan torunları da aynı hükümde midir?

Cevap: Evet, aynı şekilde kız tarafından olan torunlarına da zekât vermesi câiz değildir.