«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Temettü Haccı ve Hedy Kurbanı Ne Demektir?

Allâme Şeyh Abdulkerîm el-Hudayr soruldu: Bakara sûresinin 196. ayetinde "Her kim hacca kadar umreden (faydalanarak) temettu' yapmak isterse, hedy olarak kolayına geleni (kesmesi gerekir.)" geçiyor. (Ayette) temettu' ve hedy (ile kastedilen) nedir? Ayrıca ben ramazan ayının son on gününde umre menâsikini yapmıştım. Bana (bu konuda) fetvâ verin. Allah size rahmet etsin.

Cevap: Temettu', kişinin hac aylarında umre yapıp aynı sene hac yapmasıdır. Hac aylarında: Şevval, Zilkade yada Zilhicce aylarında umre yapar. Sonra aynı sene hac yapar. Beldesine dönüp de umre ile hac arasını ayırmaz. Eğer beldesine dönecek olursa temettu' bozulur. Şayet hac aylarında umre yapar, aynı sene hacca kadar Mekke'de kalırsa temettu' yapmış olur ve bu durumda hedy kurbanı kesmesi gerekir. Hedy kurbanı ise bir koyundur. Hedy kurbanı normal kurban (udhiye) yerine de geçer.

 

İşte (âyetteki) hedy kurbanı da budur. Eğer buna güç yetiremezse on gün oruç tutar: Üç gün hacda, yedi gün de ailesinin yanına döndüğünde.

 

Diyor ki: Ramazan ayının son on gününde umre menâsikini yapmıştım. Ramazan hac aylarından değildir. Bu yüzden ramazan ayında umre yapsa, sonra hacca kadar (Mekke'de) kalıp yeni bir umre yapmazsa, temettu' haccı yapmış olmaz. Üzerine ne hedy kurbanı ne de onun bedeli olan (on gün oruç) vâcib olur.

İfrâd haccı mı yapmış olur? Evet.