«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Vesveseden Kurtulma Yolu

Şeyh Sa'd Eş-Şesrî'ye soruldu: Bugün insanlardan büyük bir grup vesveselerle boğuşmaktadırlar. Soruyu soran Necâh kardeşimiz de abdest almak için tuvalete/abdesthaneye girdiğinde bir buçuk saatten aşağı çıkmıyormuş. Bu vesveselerden kurtulmanın yolları nelerdir? Vesveselere bu denli bulaşmış kimseler abdestleri, namazları ve tahâretleri hususundaki mes'ûliyetlerini nasıl yerine getirirler?

Cevap: Necâh kardeşimize eline bir kağıt kalem alıp vesveselerden kurtulmak için birazdan söyleyeceğim gerekli şer'î yöntemleri yazmasını tavsiye ediyorum.

(Sunucu: Değerli Necâh kardeşim ve diğer kardeşlerim! Sizden şimdi elinize bir kağıt ve kalem almanızı istiyorum. Bu sıkıntıdan az çok şikâyet eden herkes eline kağıt ve kalem alsın. Hocamız birazdan bazı yöntemler söyleyecek. Sizden bunları tek tek yazmanızı ve sırasıyla yerine getirmenizi istiyorum. Tâ ki bunları yerine getirdiğiniz taktirde dîniniz, ibâdetleriniz ve Allah ile aranızdaki bağınız selâmette olsun.)

Birincisi:

Bu vesveselere kulak asarak abdesti ve tahâreti yeniden almak kişinin yaptığı taktirde günaha girdiği birer masiyettir/günahtır. Bu kimseler bu yaptıklarıyla Yüce Allah'ı öfkelendiren kimselerden olurlar. Bundan dolayı bu vesveselere kulak asmak haramdır. Kişi bunu yaptığı taktirde günaha girer.

İkincisi: Kendisine kulak asmadığı vesveselerle kişi günaha girmez. (Kulak asmadığı taktirde) bu vesveselerin onun abdestine ve namazına da bir zararı olmaz. Çünkü Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Konuşmadıkça ve uygulamaya koymadıkça Allah, ümmetimden nefislerinin kendilerine verdiği (vesveseleri) affetmiştir."

Üçüncüsü: Kişi eğer Allah'ın zikrini arttırırsa Allah Azze ve Celle şeytanın onun kalbine vesvese atmasına fırsat vermeyecektir.

Dördüncü: Kişi eğer şeytanın vesveselerine kulak asmayı terkederse kısa bir müddet sonra bu vesveseler sona erecek ve kalbinden yok olacaktır. Böylece şeytan kişinin kalbine girmek için vesvese kapısından başka bir kapı arayacak.

Murâd ettiğimiz şey:

İlk olarak: Bu vesveselere kulak asmamız  haramdır. Bununla günaha gireriz. Vesveseden dolayı abdesti, tahâreti, namazı, rukû ve secdeleri tekrarlamak haramdır. Bununla günaha gireriz.

İkincisi ise, eğer vesveseler kendisine kulak asmadığımız bir vesveseden ibaretse bu vesvesenin namazlarımıza bir te'siri olmaz ve namazın kazası veya tekrar iâde edilmesi bizden istenmez.

Üçüncüsü: Kişinin hayatının geri kalan vaktinde Allah'ın zikrini arttırması gerekir. Nitekim şeytan Allah'ı zikreden kimseden uzaklaşır.

Dördüncüsü de: Bilmeliyiz ki eğer bu şekilde vesveselere kulak asmazsak bu vesveseler kısa sürede son bulacaktır.

Allah size ihsânda bulunsun.