«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Kocasına La'net Eden Kadının Hükmü

Sâlih b. Abdilazîz Âlu'ş-Şeyh'e soruldu: Öfkelendiği zaman evde kocasına la'net eden kadının hükmü nedir?

Sâlih b. Abdilazîz Âlu'ş-Şeyh'e soruldu: Öfkelendiği zaman evde kocasına la'net eden kadının hükmü nedir?

Cevap:
«Müslümana la'net etmek onu öldürmek gibidir.» Nitekim bu, sahîh hadîste sâbittir. Müslümanın la'net etmesi hâramdır. La'net etmek harâmdır. Sahîh-i Muslim ve diğer hadîs kitaplarında Nebî sallallâhu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu sâbit olmuştur: «Çokça la'net edenler, kıyâmet gününde şefaatçi ve şâhid olamayacaklardır.»

Ona buna sürekli la'net eden kimse, kıyâmet gününde sevdiklerine ve âile halkına şefaatçi olmaktan mahrûm olacaktır. Çünkü onları dünyada iken Allah'ın rahmetinden kovmuştur. Zira la'net etmek, bir kimseyi Allah'ın rahmetinden kovma ve uzaklaştırma duasıdır.

Bir kimse -Allah korusun- 'Allah'ım! Filana la'net et' dediğinde onu husûsi rahmetinden mahrûm olanlardan et, demiş, onu Allah'ın rahmetinden kovmuş ve uzaklaştırmış olur.

O halde kadının kocasına, erkeğin karısına ya da müslümanın kardeşine la'net etmesi harâm ve munker bir iştir. La'net etmenin bazı sûretleri ise büyük günahlara dâhildir. Bu yüzden Nebî sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: «Mu'mine -yahut müslümana, dedi- la'net etmek onu öldürmek gibidir.»

Buna göre; öfkelenmek, bu tür davranış ve sözleri temize çıkarmaz. Öyleyse kişi sözlerini, yaptığı ve yapmayı terk ettiği şeylerden dolayı nefsini hesaba çekmelidir. Nitekim Nebî sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: «İnsanları (cehenneme) boyunları üzere düşüren dilleriyle ekip biçtiklerinden başka bir şey midir?»