«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Orucu Kazâya Kalmış Olarak Ölen Şeker Hastası İçin Ne Yapılmalı?

Şeyh Abdurrahman b. Nâsır el-Berrak'a soruldu: Allah size ihsânda bulunsun. Soruyu soran diyor ki: Bir genç vefât etti. Şeker hastasıydı. Bazı günler oruç tutmaz bazı günler tutardı. Üzerinde hem geçen Ramazan'dan hem de ondan önceki Ramazan'dan kalma kazâ oruçları vardı. Bu durumda âilesine ne yapmak düşer? Şu da var ki kendisi öyle şiddetli şeker nöbetlerine tutulurdu ki bu nöbetler esnâsında herhangi bir oruca güç yetiremezdi.

Cevap: Eğer bu kişi oruçlarını zorluk çekmeden kolaylıkla kazâ edebileceği günler geçirmiş ve o günlerde bu oruçları tutmamışsa onun yerine bu oruçları siz tutun. Eğer bu şekilde hiçbir günü olmadıysa (Allah rahmet etsin) ne size ne de ona bir şey gerekmez.